Şərtlər və publik aferta

TERMS OF ONLINE PAYMENT SERVICES

ONLAYN ÖDƏNİŞ XİDMƏTİ HAQQINDA ŞƏRTLƏR

 

Please read these terms and conditions carefully, as they set out our and your legal rights and obligations in relation to making and receiving online payments.  You will be asked to agree to these terms and conditions before making or receiving any payments.

These terms and conditions are available in the Azerbaijani and English languages.  You should print a copy of these terms and conditions for future reference. We will not file a copy specifically in relation to you, and they may not be accessible on our website in future.

Bu şərtləri diqqətlə oxuyun. Bu şərtlər ödənişlərin onlayn ödəniş platformasında ödənişlərin edilməsi və ya onların ödəyicidən qəbul edilməsi ilə bağlı platformanın istifadə şərtləridir. Ona görə də ödənişləri etməzdən və ya qəbul etməzdən əvvəl bu şərtləri qəbul etməyiniz xahiş olunur.

 Bu şərtlər azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuşdur. Sizdən bu şərtləri gələcək istinadlar üçün çap etməyinizi və saxlamağınızı xahiş edirik. Əks halda həmin şərtləri imzaladığınız halda sonradan saytımızda tapmaya bilərsiniz.

These are Terms (hereinafter called “Terms”) concluded between

You (hereinafter called “you”, “You”, “user”, “User” or “Client”) and

Us – Global İnnovations MMC, a limited liability Epoint.az incorporated in Azerbaijan Republic (Tax Identification Number 2002891201, hereinafter called “we”, “We”, “Epoint.az”);

Bu şərtlər (bundan sonra "Şərtlər") sizinlə (bundan sonra "siz", "Siz", "istifadəçi", "İstifadəçi" və ya "Müştəri" adlanırsınız) və

Bizim - Global İnnovations MMC, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçirilmiş məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 2002891201, bundan sonra "biz", "Biz", "Epoint.az" adlandırılan) aramızda bağlanır

 

 

1.      Subject

1.      Predmet

1.1. We provide online platform for Clients to make and receive payment.

1.1. Biz Müştərilərə ödəniş etmək və ödənişləri qəbul etmək üçün onlayn platforma qdim edirik.

1.2. You may use this Platform to make your payments to a specific bank account of our user or receive your public payments .

1.2.    Bu Platformadan istifadə edərək, siz bizim istifadəçimizin müəyyən bank hesabına ödəniş edə və ya sizə edilən ödənişləri qəbul edə bilərsiniz.

2.    Use of the Platform

   2.     Platformadan istifadə qaydası

2.1.    Epoint.az grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to use the Platform subject to the terms and restrictions set out in these Terms.

2.1.    Epoint.az bu Şərtlərdə göstərilən şərtlər və məhdudiyyətlər daxilində sizə Platformadan istifadə üçün məhdud, qeyri-eksklüziv, özgəninkiləşdiriləbilməz və ləğv edilə bilən icazə verir.

2.2.    To use the Platform, you will need to register and create an account with a username and password.

2.2.    Platformadan istifadə etmək üçün siz qeydiyyatdan keçməli və istifadəçi adı və şifrəsi ilə hesab yaratmalısınız.

2.3.    You must provide accurate and complete information and must update the account information as needed to keep the information accurate and complete. We do not screen your Activity from our name or endorse any user content on the Website.

2.3.    Siz dəqiq və dolğun məlumat təqdim etməli və məlumatın dəqiq və dolğun olması üçün hesab məlumatlarını zəruri olduqca yeniləməlisiniz. Platforma sizin Fəaliyyətinizi öz adından nümayiş etdirmir və Saytdakı hər hansı bir istifadəçi məzmununu təsdiqləmir.

2.4.    We may offer additional services, including helping with drafting information on your Activity, assisting with the design of such information of your Activity, and referring our users and other service providers to you. Any such services will be subject to a separate Terms between you and us. If we choose so, in which case we will notify you and agree the terms of such services beforehand. Even where we help with your Activity, you bear sole responsibility for your Activity and must comply with all obligations in the Terms as the only responsible party for the Project.

2.4.    Biz sizə əlavə xidmətlər təklif edə bilərik, o cümlədən sizin Fəaliyyətiniz haqqında məlumatın məzmununu, sizin Fəaliyyətiniz haqqında məlumatın dizaynını hazırlamaqda sizə kömək edə və bizim istifadəçilərimizi və digər xidmət təminatçılarını sizə yönəldə bilərik. Bütün belə əlavə xidmətlər üçün aramızda ayrıca müqavilə bağlanmalıdır, bu barədə biz öz mülahizəmiz ilə sizə xəbər göndərə və sizinlə bu şərtləri əvvəlcədən razılaşdıra bilərik. Sizin Fəaliyyətinizlə bağlı bizim sizə kömək etməyimizə baxmayaraq, siz Fəaliyyətiniz üçün şəxsən məsuliyyəti daşıyırsınız və Fəaliyyətinizin yeganə cavabdeh tərəfi olaraq Şərtlərdəki bütün öhdəliklərə əməl etməyi öhdənizə götürürsünüz.

2.5.    The Client may not:

a)      impersonate anyone else;

b)      choose a username that may offend someone or violate any individual’s rights;

c)  take any action that infringes or violates rights of other people or companies, violates the law, or breaches any contract or legal duty you may have toward any party;

 

d)  distribute unsolicited or unauthorized advertising or promotional material, or any junk email, spam, or chain letters; run email lists, listservs, or any kind of autoresponder or spam on or through the Platform.

e)      distribute software viruses or any other programs designed to interfere with (1) the proper function of any software, hardware, or equipment on the Site or (2) the use of the Platform by any other user.

f)       bypass any measures that Epoint.az has put in place to secure Platform or Services, take actions to gain unauthorized access to any system, data, passwords, or other Platform or User information or Services, reverse engineer or take apart any aspect of the Services to access any underlying information, or use any kind of software to “crawl” or “spider” any part of the Platform;

g) include in your Activity any information or request, or use the financial means obtained from our Services for the purpose of funding payments to any officer or employee of a governmental authority, or any person controlled by a governmental authority, or any political party, official of a political party, candidate for political office, or anyone else acting in an official capacity, in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment or giving money, or anything else of value, to any person in violation of any anti-corruption laws of applicable law.

h) include in your Activity any information or request, or use the financial means obtained from our Services for the purpose of funding payments to any person, representative or employee or any other person controlled of a terrorist organization defined as such in the applicable law, or anyone else suspected as acting for purposes of terrorism, in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment or giving money, or anything else of value, to any person in violation of any anti-terrorism laws of the applicable law, for the purpose of funding, financing or facilitating any activities, business or transaction of or with any person who may be defined as terrorist, or in any sanctioned country or in any manner that would result in the violation of any sanctions applicable to any Party thereto.

2.5.    Müştəriyə qadağandır:

a) başqasını təqlid etmək;

b) kimisə təhqir edə biləcək və ya hər hansı bir şəxsin hüquqlarını pozan istifadəçi adı seçmək;

c) digər insanların və ya şirkətlərin hüquqlarını pozan, qanunu pozan və ya hər hansı bir tərəfə aid ola biləcək hər hansı bir müqavilə və ya qanuni vəzifəni pozan hər hansı bir hərəkət etmək;

d) tələb olunmayan və ya icazəsiz reklam və ya tanıtma materialı və ya arzuolunmaz poçt, spam və ya zəncir məktubları yaymaq; poçt siyahılarını, siyahıları və ya Platforma vasitəsilə hər hansı bir avtomatik cavablandırma və ya spam göndərmək;

e) Proqram viruslarını və ya Platformadakı hər hansı bir proqram, hardware və ya avadanlığın düzgün işləməsinə mane olan və ya (2) Platformanın hər hansı digər istifadəçi tərəfindən istifadəsinə müdaxilə edən proqramları yaymaq;

f) Platformanın və Xidmətlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Platformanın tətbiq etdiyi hər hansı tədbiri dəf etmək, hər hansı bir sistemə, məlumata, şifrəyə və ya digər Platforma, İstifadəçi məlumatları və ya Xidmətlərə icazəsiz giriş əldə etmək üçün cəhd göstərmək, hər hansı məlumatı əldə etmək üçün revers mühəndis və ya digər yolla Xidmətlərin hər hansı bir hissəsini ayırmaq, yaxud hər hansı bir proqramdan istifadə etməklə Platformanın hər hansı bir hissəsində icazəsiz gəzmək;

g) Qüvvədə olan qanunvericilik üzrə korrupsiyaya qarşı tələbləri pozmaqla, hökümət orqanının vəzifəli şəxsinə və ya işçisinə və ya dövlət orqanının nəzarəti altında olan hər hansı bir şəxsə və ya hər hansı bir siyasi partiyaya, siyasi partiyanın vəzifəli şəxsinə və ya rəsmi şəxs qismində çıxış edən hər hansı digər şəxsə təklif, ödəniş, ödəniş vədi, ödənişin təsdiqi, pulun və ya digər qiymətli əşyanın verilməsi ilə bağlı ödənişlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Fəaliyyətiniz haqqında məlumatlara hər hansı bir məlumat və ya sorğu daxil etmək və ya bizim Xidmətlərimizdən əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərindən istifadə etmək.

h) Tərəflərdən hər hansı birinə tətbiq olunan hər hansı sanksiyanı pozmaqla, qüvvədə olan qanunvericilik üzrə terrorçu təşkilat kimi müəyyən olunan təşkilatın hər hansı şəxsinə, nümayəndəsinə və ya işçisinə, yaxud bu təşkilat tərəfindən idarə olunan digər şəxsə, yaxud terrorist məqsədlər ilə əlaqədar fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı şübhə  olan digər şəxsə təklif, ödəniş, ödəniş vədi, ödənişin təsdiqi, pulun və ya digər qiymətli əşyanın verilməsi ilə bağlı terrorçu kimi təyin oluna bilən şəxsi maliyyələşdirmə, vəsait vermə və ya hər hansı fəaliyyətinə, sahibkarlığa və ya dəstək göstərmə məqsədilə ödənişlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Fəaliyyətinizə hər hansı bir məlumat və ya sorğu daxil etmək və ya Xidmətlərimizdən əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərindən istifadə etmək.

2.6.    If the Client suspects or discovers any unauthorized use of its account, it shall notify Epoint.az immediately.

2.6. Əgər Müştəri hesabından icazəsiz istifadədən şübhələnirsə və ya aşkar edərsə,  dərhal Epoint.aza məlumat verməlidir.

2.7.    Epoint.az is not responsible for any loss of information.

2.7.  Epoint.az hər hansı bir məlumat itkisinə görə məsuliyyət daşımır.

2.8. The Epoint.az may remove user Content that violates the Terms at its sole discretion. Removing user Content or terminating an account is not an action Platform takes lightly, and it may take a while to investigate and determine if user Content or an account should be removed. It is at Epoint.az’s sole discretion whether to discuss the reasons regarding the removal of user Content including the termination of any Activity.

2.8. Epoint.az Şərtləri pozan İstifadəçi məzmununu öz istəyi ilə silə bilər. İstifadəçi məzmununu silmək və ya hesabı ləğv etmək, Epoint.azın araşdırılmadan həyata keçirdiyi tədbir deyil və İstifadəçi məzmununun və ya hesabın silinməsinin araşdırılması və müəyyənləşdirilməsi bir qədər vaxt tələb edə bilər. İstifadəçi məzmununun silinməsi ilə bağlı səbəbləri, o cümlədən hər hansı bir Fəaliyyətinizin ləğv edilməsini müzakirə edib-etməmək müstəsna olaraq Epoint.azın ixtiyarındadır.

3.      The Client’s Activity on Platform

3.      Müştərinin Platformadakı Fəaliyyəti

3.1.  No terms of the Activity may be changed after the submission of the relevant Application Form, unless approved by Epoint.az after careful consideration at the request of the Client. Any prolongation of the Activity term may be made with the consent of Epoint.az.

3.1. Müvafiq Ərizə formasının təqdim edilməsindən sonra Satışın heç bir şərti dəyişdirilə bilməz. İstisna olaraq Epoint.az Müştərinin bu haqda müraciətini diqqətlə nəzərdən keçirərək buna icazə verə bilər. Fəaliyyətin müddətinin uzadılması da Epoint.azla razılaşdırılmaqla həyata keçirilə bilər.

3.2. The funds accumulated from the Payments shall be transferred to the Client not later than the end of each subsequent month, subject to applicable Service Fee as set out in the clause 5 of these Terms.

3.2.   Ödənişlərdən toplanan pul məbləğləri 7 (yeddi) iş günü ərzində , bu Şərtlərin 5-ci maddəsində müəyyən olunan qaydada müvafiq Xidmət haqqı tutulmaqla Müştəriyə ödənilir.

4.      Payments

4.      Ödənişlər

 

 

4.1.  All Price Payments amounts are stated exclusive of VAT, unless the context requires otherwise.

4.1. Konteksdən digər halın irəli gəlməsi istisna olmaqla, Malların qiyməti üzrə bütün ödənişlər ƏDV xaric məbləğlərdən ibarətdir.

 

4.2.  The Client may issue an invoice, for the Payment, to the user making the payment at any time if the user requires so.

4.2.  Ödənişi edən istifadəçinin tələb etdiyi təqdirdə Müştəri həmin istifadəçinin ödənişi üçün hesab-faktura təqdim edə bilər.

4.3.  Payments must be paid by credit or debit card including a Visa or MasterCard in accordance with the instructions on the Application Form or using such other method as the Platform may agree to in writing from time to time.

4.3.  Ödənişlər Ərizə formasında göstərilən təlimata uyğun olaraq Visa, MasterCard kredit və ya debet kartı ilə ödənilməlidir, Platforma tərəfindən vaxtaşırı digər ödəniş formaları da təklif edilə bilər.

4.4   There may be a delay for Epoint.az’s remittance of Prices to the Client for a number of reasons including, but not limited to, refunds, chargeback disputes, fraud, these Terms or other policy violations, or any other situation. For example, Platform may withhold the funds received from Payments if the Client violates any terms of this Terms.

4.4 Epoint.az bir sıra səbəblərə görə, o cümlədən geri ödənilməli vəsaitin qaytarılması, geri ödəniş haqqında mübahisələr, saxtakarlıq, Müqavilə şərtləri və ya digər qayda pozuntuları və ya hər hansı digər bir səbəblə Epoint.az ödənişlərin köçürülməsini gecikdirə bilər. Məsələn, Müştəri bu Şərtlərin hər hansı bir şərtini pozduğu təqdirdə Epoint.az Ödənişlərdən əldə olunan pul vəsaitlərini tuta bilər.

5. Service Fee

5.      Xidmət haqqı

Epoint.az charges a service fee based on the list provided below from the proceeds generated from customer sales:

Payments with any Visa and MasterCard cards issued by Azerbaijani banks - 3%

On payments with any Visa and MasterCard cards issued by foreign banks - 3%

Apple Pay and Google Pay tokenized payments - 3.5%

On payments with "Kapital Bank" OJSC installment cards:

2 installments - 4%

3 installments - 5%

6 installments - 9%

9 installments - 12%

12 installments - 15%

18 installments - 20%

On payments with "International Bank of Azerbaijan" OJSC installment cards:

2 installments - 3%

3 installments - 4%

6 installments - 7%

9 installments - 10%

12 installments - 13%

18 installments - 20%

24 installments - 26%

 

Epoint.az Müştərilərdən satışdan əldə olunan pul vəsaitlərindən, siyahıda qeyd olunmuş xidmətlər üzrə xidmət haqqı tutur:

Azərbaycan bankları tərəfindən buraxılmış istənilən Visa və MasterCard kartları ilə ödənişlər üzrə - 3%

Xarici banklar tərəfindən buraxılmış istənilən Visa və MasterCard kartları ilə ödənişlər üzrə - 3%

Apple Pay və Google Pay tokenləşdirilmiş ödənişlər üzrə - 3.5%

"Kapital Bank" ASC taksit kartları ilə ödəniş üzrə:

2 taksit - 4%

3 taksit - 5%

6 taksit - 9%

9 taksit - 12%

12 taksit - 15%

18 taksit - 20%

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC taksit kartları ilə ödəniş üzrə:

2 taksit - 3%

3 taksit - 4%

6 taksit - 7%

9 taksit - 10%

12 taksit - 13%

18 taksit - 20%

24 taksit - 26%

6. Taxes

6.      Vergilər

Taxing authorities may classify the funds of Payments as taxable income to the Clients and any beneficiary who will receive funds directly from the applicable Payment. Epoint.az may ask for the identification documents, documents confirming address, tax identification number (TIN) of all Clients and any beneficiaries so that Epoint.az may report taxable income to the relevant taxing authorities. Epoint.az will provide Clients with a tax document if required by the relevant taxing authorities. Platform is unable to provide any Client or third party with tax advice and suggests that such Client or third parties consult with tax advisors of their choice.

Vergi orqanları Ödənişləri  Müştəri və ya Ödənişlərdən vəsait əldə edən hər hansı digər faydalanan üçün həmin məbləği vergi tutulan gəlir kimi təsnif edə bilər. Epoint.az şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri, ünvanını təsdiq edən sənədləri, bütün Müştərilərin və hər hansı digər faydalanan şəxsin vergi identifikasiya nömrəsini (VÖEN) tələb edə bilər ki, Epoint.az vergi tutulan gəlirləri müvafiq vergi orqanlarına bildirsin. Epoint.az müvafiq vergi orqanlarının tələb etdiyi təqdirdə Müştəri və ya digər faydalanan şəxslərə dair sənədləri vergi orqanına təqdim edəcəkdir. Epoint.az hər hansı bir Müştəri və ya üçüncü tərəfə vergi ilə bağlı məsləhət verə bilmir və bu kimi Müştəri və ya üçüncü şəxslərin seçdikləri vergi məsləhətçiləri ilə məsləhətləşmələrini təklif edir.

7.      Warranties

7.      Zəmanətlər

7.1.  The Client warrants to Epoint.az that it has the legal right and authority on Intellectual Property that may be included in the Client’s Activity.

7.1.  Müştəri Epoint.aza zəmanət verir ki, onun Fəaliyyətinə daxil ola bilən Əqli mülkiyyət üzrə qanuni hüquq və səlahiyyətə malikdir.

7.2.    The Client also warrants to Epoint.az:

     7.2  Müştəri həmçinin Epoint.aza zəmanət verir ki:

a)  that it has the legal right and authority to enter into and perform its obligations under the Terms;

a)   Şərtlər çərçivəsində öhdəliklərini icra etmək və yerinə yetirmək üçün qanuni hüquqa və səlahiyyətə malikdir;

b)   that it will perform its obligations under the Terms with reasonable care and skill; and

b) Şərtlər üzrə öhdəliklərini ağlabatan diqqət və bacarıqla yerinə yetirəcəkdir; və

c)  In case the Client is a physical person, (i) it is a citizen of Azerbaijan Republic or holds permanent stay permit in this country and (ii) it is over 18 years old;

d)    The Client warrants that the account number it has presented for Payments is a business account and Epoint.az does not bear any liability on this matter.

c)    Satıcı fiziki şəxsdirsə, o, (i) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, yaxud bu ölkədə daimi yaşayış icazəsi vardır, (ii) 18 yaşı tamam olmuşdur

d)   Satıcı Ödənişlərin edilməsi üçün təqdim etdiyi hesab nömrəsinin onun sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı hesabı olmasına təminat verir və Epoint.az buna görə məsuliyyət daşımır..

7.3. The Client acknowledges that complex Platform is never wholly free from defects, errors and bugs, and the Platform gives no warranty or representation that the Platform will be wholly free from such defects, errors and bugs.

7.3.  Müştəri qəbul edir ki, Platformada daim qüsur, səhv və xəta ola bilər, Epoint.az Platformanın bu cür qüsurlardan, səhvlərdən və xətalardan tam azad olacağına dair heç bir qarantiya və ya zəmanət vermir.

7.4. Parties shall keep confidential the information, which is defined as personal information or commercial secret under the law, that they become aware in the course of these Terms.

7.4.  Tərəflər bu Şərtlər çərçivəsində onlara məlum olan qanunvericilik üzrə fərdi və kommersiya sirri təşkil edən məlumatların konfidensiallığını qoruyurlar.

7.5.   All of the parties' warranties and representations in respect of the subject matter of the Terms are expressly set out in the terms of the Terms.  To the maximum extent permitted by applicable law, no other warranties or representations concerning the subject matter of the Terms will be implied into the Terms.

7.6.        In the event of substantiated cases and presented grounds by the user who has made the payment, Epoint.az at its sole discretion may choose to return the Payment to that user.

7.5. Tərəflərin Şərtlərin predmetinə dair bütün zəmanətləri və iradələri Şərtlərin müddəalarında açıq şəkildə göstərilmişdir. Qüvvədə olan qanunvericilik ilə nəzərdə tutulan hallar nəzərə alınmaqla, Şərtlərdə bu Şərtlərin predmetinə aid heç bir digər zəmanət və ya təminat müəyyən edilmir.

 

7.6.  Əsaslandırılmış hallar olduqda və ödənişi edən tərəfindən əsaslı arqumentlər təqdim olunduqda, Epoint.az öz mülahizəsi əsasında Ödənişin istifadəçiyə qaytarılması haqında qərar qəbul edə bilər.

8.      Intellectual Property

8.      Əqli mülkiyyət

8.1. Platform’s Services, content and marks, are legally protected in a number of ways, including pursuant to copyright, trademark, patent, trade secrets, and other laws of the Republic Azerbaijan and international intellectual-property laws ratified by Azerbaijan. The Client agrees to respect all copyright and other legal notices, information, and restrictions contained in any content, Services, or marks accessed through the Website or the Services. Client agrees not to change, translate, or otherwise create derivative works of the Services.

8.1. Epoint.azın xidmətləri, məlumatları və nişanları Azərbaycan Respublikasının müəllif hüquqları, əmtəə nişanları, xidmət nişanları, patent, kommersiya sirri haqqında qanunlarına və Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul olunmuş beynəlxalq əqli mülkiyyət normalarına uyğun olaraq qanuni şəkildə qorunur.Müştəri Platforma xidmətləri vasitəsilə əldə edilən hər hansı məzmunda, xidmətdə və ya nişanda olan bütün müəllif hüquqları və digər qanuni bildirişlərə, məlumatlara və məhdudiyyətlərə hörmət etməyə razılaşır. Müştəri xidmətləri dəyişdirməmək, tərcümə etməmək və ya başqa bir şəkildə törəmə əsərlər yaratmamaqla bağlı razılaşır.

8.2.  Platform grants the Client a limited license (that is temporary, non-exclusive, non-sublicensable, and non-transferrable) to access and use the Platform and relative content solely for use of the Services in accordance with these Terms. Client may not reproduce, redistribute, transmit, assign, sell, broadcast, rent, share, lend, modify, adapt, edit, create derivative works of, license, or otherwise transfer or use any content or other information unless Epoint.az gives the Client express written permission to do so. Epoint.az reserves the right to revoke this limited license to access and use User Content and Epoint.az’s Content at any time and in our sole discretion.

8.2. Epoint.az Müştəriyə Platformadan və müvafiq məlumatlardan yalnız bu Şərtlər üzrə Xidmətlər ilə əlaqədar istifadə etmək üçün məhdud icazə verir (bu icazə müvəqqətidir, yalnız Müştəri üçün nəzərdə tutulub, Müştəri tərəfindən üçüncü şəxsə verilə və ötürülə bilməz). Epoint.az Müştəriyə icazə vermədiyi təqdirdə bu Şərtlər ilə əlaqədar heç bir məlumatı üçüncü şəxs üçün işləyə, ona paylaya, ötürə, verə, sata, yayımlaya, icarəyə verə, paylaşa, istifadəyə verə, dəyişdirə, uyğunlaşdıra, düzəliş edə, törəmə əsərləri yarada, lisenziya ilə verə və ya başqa bir şəkildə ötürə və ya istifadə edə bilməz. Bunu etmək üçün Epoint.azdan yazılı icazə alınmalıdır. Epoint.az istənilən vaxt İstifadəçi məzmununa və Epoint.azın məzmununa daxil olmaq və onlardan istifadə etmək üçün bu məhdud lisenziyanı ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

    9.     Limitation of Liability

  9.   Məsuliyyətin hədləri

9.1.  Client is aware that it is solely responsible for fulfilling the obligations of its Activity. If the Client is unable to perform on this, or any of Client’s legal obligations, it may be subject to legal action by a user of the Platform.

9.1.  Müştəri xəbərdardır ki, Fəaliyyəti üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün məsuliyyət daşıyır. Müştəri hər hansı bir qanuni öhdəliyini yerinə yetirə bilmirsə, Platformanın istifadəçisi tərəfindən qanuni tədbir görülə bilər.

9.2.  Nothing in these Terms shall:

9.2.  Bu Şərtlərdəki heç bir müddəa:

a)  limit or exclude the liability of a Party for fraud or fraudulent misrepresentation by that party;

a)      hər hansı Tərəfin fırıldaqçılıq və ya bu tərəfin saxta məlumat verməsi üçün məsuliyyətini məhdudlaşdırmır və ya istisna etmir;

b)    limit any liability of a party in any way that is not permitted under applicable law; or

b) tərəflərin hər hansı məsuliyyətini qüvvədə olan qanunvericiliklə icazə verilməyən hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır; və ya

c)     exclude any liability of a party that may not be excluded under applicable law.

c)    Tərəfin qüvvədə olan qanunvericilik ilə istisna edilməsi mümkün olmayan məsuliyyətini istisna etmir.

9.3.  The limitations and exclusions of liability set out in this Clause 9 and elsewhere in these Terms govern all liabilities arising under the Terms or in relation to the subject matter of the Terms, including liabilities arising in contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.

9.3. Şərtlər çərçivəsində və ya Şərtlərin predmeti ilə əlaqədar yaranan bütün məsuliyyətlər, o cümlədən müqavilədən, deliktdən (o cümlədən səhlənkarlıq) və qanuni tələbin pozulması ilə əlaqədar məsuliyyətlər 9-cu maddədə və Şərtlərin başqa maddələrində müəyyən edilmiş məsuliyyətin hədləri və müvafiq istisnalar ilə tənzimlənir.

9.4.  The Platform or Services may be unavailable for scheduled maintenance and other reasons, including unplanned outages and other malfunctions. Epoint.az is not responsible if the Platform or Services are unavailable, or if Client loses any data, information, or User Content for any reason.

9.4. Planlaşdırılmamış arakəsilmələr və digər nasazlıqlar da daxil olmaqla planlı təmir və digər səbəblərə görə Platforma və ya Xidmətlərdən istifadə mümkün olmaya bilər. Platforma və ya Xidmətlərdən istifadə mümkün olmadıqda və ya bu və ya digər səbəbdən Müştəri hər hansı bir səbəbdən hər hansı bir məlumatı və ya İstifadəçi haqqında məlumatı itirirsə Epoint.az məsuliyyət daşımır.

9.5.    The Platform shall also not be liable to the Client for:

9.5.  Epoint.az həmçinin aşağıdakılar ilə əlaqədar Müştəri qarşısında məsuliyyət daşımır:

a)   any loss of profits, income, revenue, use, production or anticipated savings, loss of business, contracts or commercial opportunities;

a)  hər hansı əldən çıxmış fayda, gəlir, mənfəət, istifadə, istehsal və ya ehtimal olunan əmanət, sahibkarlıq fəaliyyətinin əldən çıxması, müqavilələr və ya kommersiya imkanlarının əldən çıxması;

b)    any loss of or damage to goodwill or reputation.

b)   işguzar nüfuz və ya şəxsi nüfuza dəyən zərər;

c)      any loss or corruption of any data, database or software.

c)      hər hansı bir məlumatın, verilənlər bazasının və ya proqramın itirilməsi və ya pozulması;

d)    any losses arising out of a Force Majeure Event.

d) Fors-Major hadisəsi nəticəsində yaranan zərər.

9.6.   Client agrees to defend, indemnify and hold harmless Epoint.az, Epoint.az’s subsidiaries and affiliated companies, and Epoint.az officers, directors, employees, partners, contractors, representatives, agents, and third party providers from and against any and all claims, causes of action, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs) and all amounts paid in settlement arising from or relating to, breach of the terms of the Terms or violation of any applicable laws. Epoint.az reserves the right, in its sole discretion and at its own expense, to assume the exclusive defence and control of any matter for which Client has agreed to indemnify the Epoint.az and Client agrees to assist and cooperate with the Epoint.az as reasonably required in the defence or settlement of any such matters.

9.6.  Müştəri Epoint.azı, Epoint.azın törəmə və əlaqəli şirkətlərini və Epoint.azın rəhbər işçiləri, direktorları, işçiləri, tərəfdaşları, podratçıları, nümayəndələri, agentləri və üçüncü tərəf təminatçıları ilə hər hansı bir iddia, iddianın əsası, zərər, öhdəlik, məsuliyyət, qiymət, borc və xərclər (hüquqşünas haqları və xərcləri daxil olmaqla) və Şərtlər üzrə müdəaların pozulması və ya tətbiq olunan qanunların pozulması ilə əlaqədar və ya ödənilməsi ilə əlaqədar bütün məbləğlərdən müdafiə etməyə, bunlarla bağlı kompensasiya etməyə və zərərdən qorumağa razılaşır. Epoint.az öz qərarı ilə və öz hesabına Müştərinin kompensasiyanı ödəməyə razılıq verdiyi hər hansı bir məsələnin müstəsna müdafiəsini və nəzarətini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır və Müştəri bu məsələlərin müdafiə olunmasında və həllində Epoint.aza kömək etməyə razılaşır.

9.7.  The Epoint.az’s aggregate liability to the Client under the Terms will not exceed the greater of:

9.7. Epoint.azın bu Şərtlər üzrə Müştəri qarşısında ümumi məsuliyyəti aşağıdakılardan daha çox olmayacaq:

a)    100.00 (one hundred) Manats; and

a)    100,00 (bir yüz) manat; və

b)   the total amount paid and payable by the Sponsor to the Client under the Terms.

b)  Alıcı tərəfindən bu Şərtlər əsasında Müştəriyə  ödənilmiş və ödənilməli olan ümumi məbləğ.

 10.   Termination

10.  Xitam

10.1. The Client may terminate the Terms at any time before submission of the information about its Activity using the Client’s account interface on the Platform.

10.1. Müştəri Müştərinin Platformadakı hesab interfeysindən istifadə edərək, Fəaliyyəti haqqında məlumatı yerləşdirməzdən və Ödənişin həyata keçirilməzdən əvvəl istənilən vaxt Şərtləri ləğv edə bilər.

10.2. Epoint.az may terminate by giving written notice of termination to the Client anytime before a Payment.

10.2. Epoint.az Ödəniş həyata keçirilməzdən öncə Müştəriyə yazılı bildiriş göndərməklə Şərtləri ləğv edə bilər.

10.3. Either party may terminate the Terms immediately by giving written notice to the other party if the other party commits any material breach of any term of the Terms, and: 

10.3. Tərəflərdən hər biri qarşı tərəfin Şərtlərin hər hansı müddəasını aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla ciddi şəkildə pozduğuna görə qarşı tərəfə yazılı bildiriş göndərməklə Şərtləri dərhal ləğv edə bilər:

a)    the breach is not remediable; or 

a)   pozuntunu aradan qaldırmaq mümkün deyil; və ya

b)   the breach is remediable, but the other party fails to remedy the breach within 1 day of receipt of a written notice requiring it to do so.

b) pozuntunun aradan qaldırılması mümkündür, lakin qarşı Tərəfin pozuntunu aradan qaldırması bununla bağlı yazılı bildiriş aldıqdan sonra 1 (bir) gün ərzində mümkün deyil.

10.4. Either party may terminate the Terms immediately by giving written notice to the other party if: 

10.4. Tərəflərdən hər biri aşağıdakı hallarda qarşı tərəfə yazılı bildiriş göndərməklə dərhal Şərtləri ləğv edə bilər:

a)     it is discovered that at the time of entering into this Terms the other Party did not have legal right and authority to enter into and perform its obligations under this Terms.

a)   bu Şərtlərin bağlanması zamanı digər Tərəfin bu Şərtləri bağlamaq və yerinə yetirmək üçün hüququ və səlahiyyətləri olmadığı aşkar edilmişdir.

b)     the other party:

b)    qarşı tərəf:

i)    is dissolved;

i)    ləğv olur;

ii) ceases to conduct all (or substantially all) of its business;

ii)  bütün fəaliyyətini (və ya əhəmiyyətli hissəsini) dayandırır;

iii)   is or becomes unable to pay its debts as they fall due;

iii) vaxtı keçmiş borcları ödəmə qabiliyyətinə malik deyil;

iv)  is or becomes insolvent or is declared insolvent; or

iv) müflis olmuşdur, iflasa uğramışdır və ya müflis elan edilmişdir; və ya

c) an administrator, administrative receiver, liquidator, receiver, trustee, manager or similar is appointed over any of the assets of the other party;

c)      digər Tərəfin hər hansı əmlakı üzərində inzibatçı, ləğvetmə zamanı aktivlərin alıcısı, ləğvedici, alıcı, qanuni vərəsə, idarəçi və bu kimi digər təyinat olunursa;

d)    an order is made for the winding up of the other party, or the other party passes a resolution for its winding up; or

d)      qarşı Tərəfin ləğvi ilə bağlı əmr verilir, yaxud qarşı Tərəf ləğv olunma ilə bağlı qərar qəbul edir; və ya

e) (where that other party is an individual) that other party dies, or as a result of illness or incapacity becomes incapable of managing his or her own affairs, or is the subject of a bankruptcy petition or order.

e)    (digər Tərəf fiziki şəxs olduqda) digər tərəf ölmüşdür və ya xəstəlik və ya fəaliyyət qabiliyyətsizliyi nəticəsində öz işlərini idarə edə bilmir, yaxud iflas ərizəsi və ya sərəncamının predmetidir.

11.       Effects of Termination

11.     Xitamın nəticələri

11.1.     Upon termination of the Terms, all the provisions of the Term will cease to have effect, save that the provisions of this Clause 11 of the Terms will survive and continue to have effect (in accordance with its terms or otherwise indefinitely).

11.1.  Şərtlərin xitamından sonra Şərtlərin bu 11-ci maddəsi üzrə müddəalar istisna olmaqla Şərtlərin bütün müddəları öz qüvvəsini itirir. 11-ci maddə bu maddədə göstərilən müddətdə, müddət olmadığı təqdirdə qeyri-müəyyən müddətdə öz qüvvəsini saxlayır.

11.2.  If the Terms are terminated under Clause 10.3 or 10.4 then the Epoint.az shall have no obligation to pay the Price Payments to the Client.

11.2.  Bu Şərtlərə 10.3 və ya 10.4-cü bəndlər üzrə xitam verildiyi halda Epoint.az Müştəriyə Malların qiyməti üzrə ödənişləri ödəmək vəzifəsi daşımır.

11.3.     Except as specified otherwise in these Terms, the Epoint.az's obligation to pay the Payments to the Client shall continue following the termination of the Terms.

11.3.  Şərtlərdə göstərilən digər hallar istisna olmaqla, Epoint.azın Müştəriyə Malların qiyməti üzrə ödənişlər üzrə məbləğləri vermək öhdəliyi Şərtlərə xitam veriləndən sonra da davam edəcəkdir.

11.4.      Except as specified otherwise in these Terms, termination of the Terms shall not affect either party's accrued liabilities and rights as at the date of termination.

11.4. Şərtlərdə göstərilən digər hallar istisna olmaqla, Şərtlərə xitam verilməsi hər hansı bir tərəfin Şərtlər xitam verilməsi tarixində olan öhdəliklərinə və hüquqlarına təsir göstərmir.

11.5. The termination of the Platform account of Client does not automatically result in deletion of user content. Epoint.az may need to retain certain information as required by law or as necessary for Epoint.az’s business purposes.

 11.5. Müştərinin Platforma hesabının ləğvi avtomatik olaraq İstifadəçi haqqında məlumatların silinməsi ilə nəticələnmir. Epoint.az qanunla tələb edildiyi və ya Epoint.azın fəaliyyət məqsədləri üçün zəruri hallarda müəyyən məlumatları saxlamağı tələb edə bilər.

   12.       Notices

   12.       Bildirişlər

12.1. Any notice given under the Terms must be in writing and must be delivered personally or sent by recorded signed-for post, or sent by email, for the attention of the relevant person, and to the relevant address given below (or as notified by one party to the other in accordance with this Clause).

12.1. Şərtlərə əsasən verilən hər hansı bir bildiriş yazılı formada verilməli və şəxsin diqqətinə çatdırılmalı və ya imzalanmış məktub formasında və ya elektron poçtla və aşağıda verilmiş müvafiq ünvana göndərilməlidir (və ya bu maddəyə uyğun olaraq bir tərəfin digərinə bildirdiyi digər ünvana).

Epoint.az

Addressee:

Email address:

Postal address:

The Client

The addressee and address or email address set out in the Application Form. 

Epoint.az

Ünvanlanan şəxs:

Elektron poçt ünvanı:

Poçt ünvanı:

Müştəri

Ərizə formasında göstərilən ünvan və və ya e-poçt ünvanı.

12.2. A notice will be deemed to have been received at the relevant time set out below (or where such time is not on a Business Day, at the start of the next Business Day after the relevant time set out below):

12.2. Bildiriş aşağıda göstərilən müvafiq vaxtda qəbul edilmiş hesab olunur (yaxud bu vaxt iş günü olmadıqda, aşağıda göstərilən vaxtdan sonrakı iş gününün başlanğıcında):

a) where the notice is delivered personally, at the time of delivery;

a) bildirişin şəxsən çatdırıldığı halda, çatdırılma vaxtı;

b)    where the notice is sent by email, at the time of the transmission (providing the sending party retains written evidence of the transmission).

b)  bildirişin elektron poçtla göndərildiyi halda, elektron ötürülmə zamanı (göndərən tərəfin ötürülmənin yazılı sübutlarını saxlaması şərtilə).

13. Governing Law and Dispute Resolution

13.  Qüvvədə olan hüquq və mübahisələrin həlli

13.1.   Epoint.az is based in the Republic of Azerbaijan. The Terms and the relationship between you and Epoint.az shall be governed in all respects by the laws of the Republic of Azerbaijan.

 13.1. Epoint.az Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir. Sizinlə Epoint.az arasındakı bu Şərtlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

13.2.   All claims, disputes or controversies arising under, out of or in connection with these Terms shall be resolved by conducting good faith negotiations amongst themselves. If the parties hereto are unable to resolve the matter following good faith negotiations within 30 days of the notice of one Party about such claim, dispute or controversy, the matter shall thereafter be resolved by courts of the Republic of Azerbaijan.

13.2.   Şərtlərdən və ya onunla əlaqədar yaranan bütün iddia, mübahisə və ziddiyyətləri mübahisələrin həlli istiqamətində danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Əgər müvafiq iddia, mübahisə və ya ziddiyyətlə bağlı bir Tərəfin göndərdiyi bildirişdən etibarən 30 gün ərzində yaranan məsələni həll etmək mümkün olmazsa, məsələ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrində həll olunacaqdır.

14.  The Terms’ Legal Force and the Term

14.   Şərtlərin hüquqi qüvvəsi və müddəti

14.1.   The Terms shall come into force upon the submission of the Application Form by the Client, following the Client’s acceptance of the terms and conditions of these Terms by agreeing it online.

14.1. Şərtlər Müştəri tərəfindən Platformada onlayn formada razılaşdırılaraq bu Şərtlərin qayda və şərtlərini qəbul etdikdən sonra Müştəri tərəfindən Ərizə forması təqdim edildikdən sonra qüvvəyə minir.

14.2. The Terms are constructed in Azerbaijani and English languages. In case there is discrepancy between languages, Azerbaijani text shall prevail.

14.2. Şərtlər Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunur. Dillər arasında ziddiyyət olduğu təqdirdə Azərbaycan dilindəki məzmun üstün tutulur.

14.3. The Terms shall continue in force until the date by which all obligations of the Parties are duly executed, unless terminated earlier in accordance with provisions of this Terms.

14.3. Şərtlər orada müəyyən olunan qaydada əvvəlcədən xitam verilmədiyi təqdirdə, Tərəflərin öz öhdəliklərinin tam faktiki icra olunması tarixinə qədər qüvvədə qalır.

15.       Miscellaneous

15.       Müxtəlif

We may modify or discontinue the Services at any time, in our sole discretion. You agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, there shall be no third-party beneficiaries to these Terms.

Biz Xidmətləri istənilən vaxt dəyişdirə və ya dayandıra bilərik. Siz razılaşırsınız ki, bu Şərtlərdə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Şərtlərdən faydalanan heç bir üçüncü şəxs olmayacaqdır.

16.       Definitions

16.       Anlayışlar

For the purposes of this Terms following definitions shall be applied:

Bu Şərtlərnin məqsədləri üçün aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur:

"Terms" means the Terms between the Client and the Epoint.az made under these terms and conditions, and any amendments to that Terms from time to time;

Şərtlər” dedikdə, Müştəri və Epoint.az arasında razılaşdırılan şərtlərdən və bu şərtlərə sonradan vaxtaşırı olaraq edilən bütün dəyişikliklərdən ibarət olan əqd başa düşülür;

 

 

"Platform" means the web site or online platform which provides a medium for online sales of goods, which is owned and operated by the Epoint.az;

Platforma” dedikdə, bu Şərtlər üzrə malların satışı və xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı ödənişlərin toplanmasında vasitəçi olan, Epoint.aza məxsus olan və onun idarə etdiyi internet səhifəsi və ya onlayn (real vaxtda) maliyyənin cəlb olunması imkanını verən platforma başa düşülür;

Content” means all software, technology, designs, materials, information, communications, text, graphics, links, electronic art, animations, illustrations, artwork, audio clips, video clips, photos, images, reviews, ideas, and other data or copyrightable materials or Content, including the selection and arrangements thereof offered through the services as defined in this Terms;

Məlumat” və ya “məlumat” dedikdə, soft proqram, texnologiya, dizayn, material, informasiya, kommunikasiya, mətn (məqalə), qrafika, elektron keçid, elektron incəsənət nümunəsi, animasiya, illüstrasiya, incəsənət əsəri, audio klip, video çarx, foto, şəkil, rəy, ideya və digər məlumat, müəlliflik (əqli mülkiyyət) hüququnun obyektləri və ya bu Şərtlər üzrə təklif olunan xidmətlərlə bağlı olaraq sadalananların birneçəsindən ibarət məcmu başa düşülür;

"Price Payments" means the amount payable by an investor to the Seller in relation to the project as defined in this Terms;

Malların qiyməti üzrə ödəniş” dedikdə, bu Şərtlər üzrə satışla və ya xidmətlərlə bağlı olaraq alıcının ödədiyi pul vəsaiti başa düşülür;

"Defect" means a defect, error or bug having a material adverse effect on the appearance, operation or functionality of the Platform, but excluding any defect, error or bug caused by or arising as a result of an incompatibility between the Platform and any other system, application, program or software not specified as compatible in the specification of the Platform;

Qüsur” dedikdə, Platformanın xüsusiyyətləri ilə digər hər hansı sistem, proqram tətbiqi, təminatı və ya softu ilə uyğunsuzluğundan irəli gələn qüsur və ya səhv istisna olmaqla, Platformanın görünüşü, əməliyyat qaydası və ya funksionallığına əhəmiyyətli dərəcədə zərərli təsir göstərən qüsur və ya səhv başa düşülür;

"Force Majeure Event" means an event, or a series of related events, that is outside the reasonable control of the party affected (including failures of or problems with the internet or a part of the internet, hacker attacks, virus or other malicious software attacks or infections, power failures, industrial disputes affecting any third party, changes to the law, disasters, explosions, fires, floods, riots, terrorist attacks and wars);

"Fors major hal" dedikdə, təsirə məruz qalan Tərəfin ağlabatan nəzarəti xaricində olan bir hadisə və ya bir sıra hadisələr deməkdir (uğursuzluqlar və ya internet və ya internetin bir hissəsi, haker hücumları, virus və ya digər zərərli proqram daxil olmaqla) hücumlar və ya infeksiyalar, elektrik kəsilməsi, hər hansı bir üçüncü tərəfə təsir edən sənaye mübahisələri, qanuna edilən dəyişikliklər, fəlakətlər, partlayışlar, yanğınlar, daşqınlar, iğtişaşlar, terror hücumları və müharibələr) başa düşülür;

 

 

"Intellectual Property Rights" means all intellectual property rights wherever in the world, whether registered or unregistered, including any application or right of application for such rights (and the "intellectual property rights" referred to above include copyright and related rights, database rights, confidential information, trade secrets, know-how, business names, trade names, trade marks, service marks, passing off rights, unfair competition rights, patents, petty patents, utility models, semi-conductor topography rights and rights in designs);

"Əqli mülkiyyət hüquqları" dedikdə, qeydiyyata alınıb-alınmamasından asılı olmayaraq dünyanın hər hansı bir yerində mövcud olan bütün əqli mülkiyyət hüquqları, o cümlədən bu hüquqlar üçün hər hansı bir ərizə və ya müraciət hüququ (və yuxarıda göstərilən "əqli mülkiyyət hüquqları" müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqları, verilənlər bazası hüquqları, məxfi məlumatlar, ticarət sirləri, nou-xau, işgüzar adlar, ticarət adları, ticarət nişanları, xidmət nişanları, keçid hüquqları, haqsız rəqabət hüquqları, patentlər, kiçik patentlər, faydalı modellər, yarımkeçirici topoqrafiya hüquqları və dizayndakı hüquqlar) başa düşülür;

 

 

Services” means services provided with the use of the Platform as a platform as well as other services of the Platform so forth in this Terms;

"Xidmətlər" dedikdə, Platformadan istifadəsi ilə bağlı təqdim edilən xidmətlər və ya Şərtlərdə göstərilən Platformanın digər xidmətləri başa düşülür;

"Software" means the module, widget or other software to be developed through the Project;

"Proqram" dedikdə, Layihə çərçivəsində hazırlanacaq modul, widget və ya digər proqram başa düşülür;

"Buyer" means the individual, partnership or corporate entity identified who has demonstrated its will to buy the goods on Sale;

Activity” means, services provided presented by the Client on the Platform in relation to the Clients activity out of the Platform in exchange of which the Clients are eligible for payments from their customers;

"Payment" means the payments of the users of Platform made on the Platform for Clients;